Nezaradené

Výskum dokázal, že sarkastickí ľudia sú inteligentnejší a kreatívnejší

Sarkazmus mnohokrát buď milujeme alebo nenávidíme. Táto charakteristická črta niektorých osobností sa ukázala ako znak vyššej inteligencie. Dospeli k tomu výskumy amerických univerzít Columbie a Harvardu.

Celý výskum sa uskutočnil v rámci troch skupín ľudí podľa toho, či sa prejavovali ako sarkastickí, neutrálni alebo vážni. Vedci im následne zadávali rôzne úlohy a sledovali ako k nim dané typy osobností pristupovali.

Skupina sarkastických preukázala zvýšenú kreativitu. Keď sa snažili vyriešiť predložené problémy, boli schopní prísť s mnohými nápaditými riešeniami. Dokázali myslieť abstraktnejšie a na vec sa pozerať z odlišného uhla pohľadu. Takáto osoba často myslí „outside the box“, to znamená, že jej obzor je širší, dokáže riešiť mnohé problémy aj inými spôsobmi ako tradičnými či zaužívanými a takisto dokáže vyjadriť svoj názor. Ak sa dokážete na veci pozerať iným spôsobom je pravdepodobné, že aj na mnohé problémy dokážete nájsť nové riešenia.

Ak však ľudia využívajú svoj sarkastický šarm pri tých, ktorí týmto spôsobom absolútne nekomunikujú, konfliktu sa nevyhnú. Výnimkou nie je ani stret dvoch sarkazmov navzájom, pokiaľ medzi nimi neexistuje určitá dôvera.

Dôležité je uvedomiť si, že táto inteligencia nepatrí len tomu, kto hovorí, ale aj tomu, kto počúva. Aj ten počúvajúci musí pochopiť dané sarkastické výpovede a posúdiť tón konverzácie. Sarkazmus je totiž niekedy ťažké pochopiť, a preto sa k danej výpovedí pri jej prijímaní zapájajú aj gestá a výraz tváre, problém nastáva napríklad pri online konverzácii, kedy zostáva daná myšlienka často nepochopená.

Podľa uskutočneného výskumu ľudia po simulovanej sarkastickej konverzácii preukázali zvýšenú kreativitu. Znamená to, že komunikácia týmto spôsobom našu nápaditosť zvyšuje, a to najmä vtedy ak je uskutočnená s človekom naladeným na tej istej vlne.

Takže aký je záver získaných výsledkov? V jednoduchosti, áno, ak ste sarkastickí pravdepodobne je u vás aj tá zvýšená inteligencia. Tento spôsob komunikácie medzi neznámymi ľuďmi však nie je veľmi preferovaný, je to skôr štýl konverzácie medzi blízkymi, kde už bola získaná určitá dôvera. Vypustenie vašich sarkastických myšlienok na niekoho, koho sotva poznáte môže totiž tento vzťah zničiť ešte skôr, ako vôbec začal.

.src

 

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť