jed kostky
Fakty, Ľudské telo, Zaujímavosti

Zvyknete jesť kôstky z ovocia? Nerobte to, ani neviete, ako riskujete! O tomto ste pravdepodobne nevedeli!

Kôstky mnohých druhov ovocia, ako sú čerešne, marhule, broskyne a slivky, obsahujú látky, ktoré môžu byť pre človeka toxické. Keď sa jadrá rozdrvia alebo rozžujú, uvoľní sa amygdalín, ktorý sa pri trávení rozkladá na kyanovodík, vysoko toxickú látku, približuje web extension.umd.edu.

Kyanovodík je plynná forma kyanidu a spôsobuje smrť tým, že narúša schopnosť tela využívať kyslík na bunkovej úrovni. Najnižšia zaznamenaná smrteľná dávka kyanovodíka pre dospelých bola odhadnutá na 50 miligramov. Tento údaj je odhadovaný, pretože nikto sa nikdy dobrovoľne neprihlásil na testovanie smrteľnej dávky. Občas sa stane, že ľudia, ktorí zjedia príliš veľa marhuľových jadier, skončia na pohotovosti s otravou. Prežijú a na základe množstva zjedených jadier je možné spätne vypočítať úroveň kyanovodíka v tele.

„Amygdalín je glukozidová zlúčenina, ktorá môže byť premenená na kyanid v tráviacom systéme, čo je dôvod, prečo konzumácia veľkého množstva týchto semien môže byť toxická.“

Prečo sú kôstky jedovaté?

Amygdalín je glykozid prítomný v kôstkach mnohých druhov ovocia. Keď sa amygdalín dostane do tráviaceho systému, enzýmy ho rozkladajú na benzaldehyd, glukózu a kyanovodík. Kyanovodík je veľmi jedovatý a môže blokovať bunkové dýchanie, čo vedie k zníženiu využitia kyslíka v bunkách a potenciálnej smrti buniek​.

Riziko otravy závisí od množstva skonzumovaných kôstok a od ich veľkosti. Podľa výskumov môže priemerná marhuľová kôstka obsahovať približne 1,8 mg kyanovodíka na gram, čo znamená, že už konzumácia 30 kôstok môže viesť k vážnym príznakom otravy až smrti. Príznaky otravy zahŕňajú zvracanie, hyperventilácia a bolesti brucha. Smrteľná dávka pre dospelého človeka sa teda odhaduje na približne 50 mg kyanidu, čo zodpovedá približne 30 kôstkam marhúľ. Neodporúča sa však už konzumácia viac ako desiatich marhuľových kôstok, ktorá môže byť nebezpečná a spôsobiť príznaky otravy. Podobné riziko platí aj pre kôstky broskýň, sliviek a čerešní​.

Medzi bežné príznaky otravy kyanovodíkom patria nevoľnosť a vracanie, závraty a slabosť, bolesť brucha, dýchacie problémy, kŕče a strata vedomia. V prípade závažnej otravy môže dôjsť k zástave srdca a smrti​.

Najlepšia rada je kôstky vôbec nekonzumovať!

Aj keď existujú názory, že malé množstvo amygdalínu môže mať terapeutické účinky, tieto tvrdenia sú vedecky nepodložené a riziká spojené s konzumáciou kôstok prevyšujú akékoľvek potenciálne výhody. Preto sa dôrazne odporúča nekonzumovať kôstky ovocia alebo produkty, ktoré ich obsahujú, približuje web artofdrink.com.

V prípade podozrenia na otravu kyanidom je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Prvá pomoc zahŕňa zabezpečenie čerstvého vzduchu a podanie antidota, ktorý viaže kyanid a pomáha ho vylúčiť z tela.

Najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť otrave, je nekonzumovať kôstky z ovocia. Ak je kôstka rozdrvená, riziko otravy sa zvyšuje, pretože sa uvoľňuje viac amygdalínu. Dbajte na to, aby deti a domáce zvieratá nekonzumovali kôstky, pretože sú náchylnejší na účinky kyanidu.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť