mimoriadne nadane psy
Zdroj: Vedelisteze.sk, DALLE, ChatGPT
Zvieratá

Čo majú spoločné mimoriadne nadané psy? Podľa týchto čŕt zistíte, že doma máte psieho génia

Vedecký svet už dlho vie, že psy sú mimoriadne tvory. Bezpochyby to vedia aj majitelia psov. Tak ako v ľudskom svete, tak aj v tom zvieracom, niektoré zvieratá sú viac šikovné ako ostatné. Najnovšia štúdia zverejnená v časopise Scientific Reports však prináša fascinujúce zistenia o psoch s neobyčajnými schopnosťami. Tento výskum, realizovaný tímom na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti, odhalil, že niektoré vzácne psy majú talent naučiť sa stovky mien svojich hračiek.

Vedci sa päť rokov usilovne snažili nájsť psy po celom svete, ktoré by disponovali týmto zriedkavým talentom. V roku 2020 spustili sociálnu mediálnu kampaň, kde vysielali experimenty so psami, ktorí poznali mená hračiek (GWL – Gifted Word Learner), aby našli ďalšie takéto jedince.

Ako vysvetľuje Dr. Claudia Fugazza, vedúca tímu, projekt bol založený na princípe občianskej vedy. Majitelia psov, ktorí si mysleli, že ich pes pozná mená hračiek, dostali pokyny, ako overiť schopnosti svojho psa, a boli požiadaní o zaslanie videa s testom. Následne vedci vykonávali online testy pod kontrolou a ak pes preukázal znalosť mien hračiek, požiadali majiteľov o vyplnenie dotazníka.

Psy s mimoriadnym talentom

Výskumníci identifikovali 41 psov z deviatich krajín vrátane USA, Veľkej Británie, Brazílie, Kanady a ďalších. Hoci predošlé štúdie sa zameriavali hlavne na border kolie, tento výskum zahŕňal aj psy z iných plemien, ako sú pomeranian, pekingský palácový psík, shih-tzu, corgi, pudel či miešanci.

Väčšina majiteľov uviedla, že svojim psom neučili mená hračiek zámerne. Psy sa zdali spontánne osvojovať mená hračiek počas neštruktúrovaných hracích sedení. Zaujímavé je, že väčšina majiteľov nemala profesionálne skúsenosti s výcvikom psov, a výskumníci nenašli žiadnu súvislosť medzi skúsenosťami majiteľov a schopnosťou psov správne vybrať hračku podľa mena. Rovnako neodhalili ani spoločné premenné vo výchove, keď majitelia psov mali v minulosti iných domácich miláčikov. Napríklad jeden z respondentov uviedol, že jeho minulý pes poznal len názvy troch hračiek, pričom s ním nijako obzvlášť nezaobchádzal v porovnaní so súčasným psíkom, ktorí ich pozná desiatky.

Vedci zistili, že GWL psy sa dokážu rýchlo naučiť nové názvy objektov. Priemerný počet hračiek, ktoré psy poznali, bol 29, ale viac ako polovica majiteľov mimoriadne nadaných psov hlásila, že ich psy už ovládali slovník obsahujúci viac ako 100 mien hračiek.

„Väčšina psov sa môže naučiť názvy akcií, ako napríklad „sadni“ alebo „dole“. Náš výskum však zistil, že iba malá skupina jedinečne nadaných psov sa dokáže naučiť označenia predmetov, ako napríklad „frisbee“ alebo „lano“. Tieto jedinečne nadané psy (GWL) ľahko dosiahnu slovnú zásobu stoviek názvov objektov.“

Ádám Miklósi, vedúci Katedry etológie na ELTE a spoluautor štúdie, poukazuje na to, že schopnosť učiť sa názvy objektov je prvým zdokumentovaným prípadom talentu u neľudskej bytosti. Výsledky tohto výskumu, ktorý zahŕňa relatívne veľkú vzorku psov, pomáhajú identifikovať spoločné charakteristiky týchto výnimočných psov a posúvajú nás bližšie k pochopeniu ich jedinečných schopností.

„Vzácna schopnosť učiť sa názvy predmetov je prvým zdokumentovaným prípadom talentu u nehumánneho druhu.“, uviedol. „Naše zistenia zdôrazňujú niekoľko charakteristík, ktoré sú zdieľané medzi väčšinou psov GWL, ako je ich rýchlosť učenia, ich veľká slovná zásoba a to, že sa názvy hračiek naučili spontánne, bez výslovného zámeru ich majiteľov.“, uviedli vedci vo svojej práci.

Treba ale podotknúť, že predchádzajúce výskumy psov GWL od toho istého tímu zistili, že hravosť bola bežnou črtou týchto nadaných psov, čo naznačuje, že osobnosť psa môže mať niečo spoločné so schopnosťou rozpoznať a zapamätať si názvy hračiek.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť