pes naklonena hlava
Zaujímavosti, Zvieratá

Dokážu psy vnímať emócie ľudí? Pozrite sa, čo na to hovoria vedci

Naše domácnosti spolu s nami obývajú aj domáci miláčikovia, hlavne psy. Mnoho ľudí pokladá našich štvorčlenných priateľov za zvieratá, ktoré nie sú schopné komplexného rozmýšľania, no nie je tomu celkom tak. Dokazuje to aj štúdia vedcov z University of Lincoln a University of Sao Paulo. Jednou zo základných otázok je, dokážu psy rozpoznať emócie človeka? Práve tejto problematike sa venovali výskumníci.

Vedci odhalili, že psy majú schopnosť rozpoznať ľudské emócie kombinovaním informácií z rôznych zmyslov, čo je schopnosť, ktorá bola doteraz pozorovaná iba u ľudí. Toto zistenie boli publikované v prestížnom časopise Royal Society Journal Biology Letters a predstavuje jeden z prvých dôkazov toho, že psy vytvárajú abstraktné mentálne reprezentácie pozitívnych a negatívnych emočných stavov, a nereagujú iba naučeným správaním na výrazy ľudí a iných psov.

Výskumníci k tomuto záveru dospeli potom, ako predstavili 17 domácim psom kombinácie obrazov a zvukov, ktoré zobrazovali rôzne kombinácie pozitívnych (šťastných alebo hravých) a negatívnych (nahnevaných alebo agresívnych) emočných prejavov u ľudí a psov. Tieto zdroje senzorických vstupov, fotografie tvárových výrazov a zvukové záznamy hlasov alebo štekania od neznámych subjektov, boli zvieratám prehrávané simultánne bez akéhokoľvek predchádzajúceho tréningu.

Tím zistil, že psy strávili podstatne dlhší čas pozorovaním tvárových výrazov, ktoré zodpovedali emočnému stavu (alebo valencii) zvukovej nahrávky, a to u obidvoch, ľudských a psích subjektov.

Toto zlučovanie rôznych typov senzorických informácií naznačuje, že psy majú mentálne reprezentácie pozitívnych a negatívnych emočných stavov iných. Dr. Kun Guo z School of Psychology na University of Lincoln uviedol:

„Predchádzajúce štúdie naznačovali, že psy dokážu rozlišovať medzi ľudskými emóciami z kľúčov, ako sú tvárové výrazy, ale toto nie je to isté ako rozpoznávanie emócií.“

Táto štúdia ukázala, že psy majú schopnosť integrovať rôzne zdroje senzorických informácií do koherentného vnímania emócií u ľudí a psov. Takáto schopnosť vyžaduje systém vnútornej kategorizácie emočných stavov, ktorý bol doteraz preukázaný iba u primátov, a schopnosť robiť to medzi druhmi bola videná iba u ľudí.

Spoluautor, profesor Daniel Mills z School of Life Sciences na University of Lincoln, povedal:

„To, či psy dokážu rozpoznať ľudské emócie, bola dlhotrvajúca diskusia. Mnoho majiteľov psov neoficiálne uvádza, že ich miláčikovia sú veľmi citliví na nálady členov ľudskej rodiny.“ Ďalej dopĺňa: „Existuje však dôležitý rozdiel medzi asociatívnym správaním, ako je učenie sa primerane reagovať na nahnevaný hlas, a rozpoznávanie radu veľmi odlišných podnetov, ktoré spolu naznačujú emocionálne vzrušenie druhého. Naše zistenia sú prvé, ktoré ukazujú, že psy skutočne rozpoznávajú emócie u ľudí a iných psov.“

Dôležité je, že psy v našich testoch nedostali žiadny predchádzajúci tréning ani obdobie zoznamovania sa so subjektmi na obrázkoch či audiozáznamoch. Toto naznačuje, že schopnosť psov kombinovať emocionálne signály môže byť prirodzená.

Tieto zistenia by mohli mať významný vplyv na naše porozumenie interakcií medzi ľuďmi a psami, a tiež na tréning asistenčných psov a terapeutických zvierat, ktoré pracujú s ľuďmi s emocionálnymi alebo psychologickými problémami.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť