chodza po schodoch
Ľudské telo, Veda a technika

Štúdia odhaľuje, koľko schodov denne musíte vyšliapať, aby ste znížili riziko srdcových chorôb o 20%

Nie je žiadnym tajomstvom, že pohyb je kľúčom k tomu, aby sme sa udržali fit. No koľko krokov treba v priemere spraviť, aby sme pocítili benefity na našom zdraví? Štúdia vedcov z Tulane University odhaľuje, že je to výrazne menej, ako si mnohí myslia.

Zabudnite na 10-tisíc krokov. Nie sú kroky ako kroky

„Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (ASCVD) spolu s ochorením koronárnych artérií a mozgovou príhodou sú hlavnými príčinami morbidity a mortality na celom svete.“, uvádzajú výskumníci v publikovanej tlačovej správe.

Pravdepodobne aj vy, keď máte na výber medzi schodmi a eskalátorom alebo výťahom, tak volíte komfortnejšiu možnosť, necháte sa vyviezť. Robíte chybu. Aj pomerne málo krokov na schodoch, vám môže totiž pomôcť k tomu, aby ste znížili riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

„Krátke návaly vysokointenzívneho šliapania po schodoch sú časovo efektívnym spôsobom, ako zlepšiť kardiorespiračnú kondíciu a lipidový profil, najmä medzi ľuďmi, ktorí nie sú schopní dosiahnuť súčasné odporúčania týkajúce sa fyzickej aktivity,“ hovorí Dr. Lu Qi.

Podľa zistení výskumníkov, aby sme vo výraznej miere znížili riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, stačí denne vyjsť približne viac ako päť poschodí, čo predstavuje okolo 50 krokov po schodoch. Ak sa vám to podarí, tak znížite riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení o približne 20%, tvrdia výskumníci.

„Tieto zistenia zdôrazňujú potenciálne výhody šliapania po schodoch ako primárneho preventívneho opatrenia pre ASCVD vo všeobecnej populácii.“, dopĺňa.

Vedci sa k tomuto záveru dopracovali potom, ako zozbierali údaje z britskej Biobanky od 450-tisíc dospelých a následne vypočítali ich náchylnosť na kardiovaskulárne ochorenia na základe rodinnej anamnézy, zistených rizikových faktorov a genetických rizikových faktorov a rovnako zisťovala medzi účastníkmi aj ich životný štýl a frekvenciu chodenia po schodoch. Účastníkov experimentu následne sledovali niekoľko rokov, pričom medián doby sledovania bol 12,5 rokov.

Štúdia zistila, že stúpanie väčšieho počtu schodov denne znížilo riziko kardiovaskulárnych ochorení najmä u tých, ktorí mali menšiu predispozíciu na vznik ochorení. Qi však doplňuje, že zvýšené riziko srdcových chorôb u náchylnejších ľudí by sa dalo „účinne kompenzovať“ pridaným ďalších krokov po schodoch.

Sedavý spôsob života nie je zdraviu prospešný

K podobným záverom, že nemusíme urobiť desaťtisíce krokov, aby sme pocítili benefity, dospelo viacero štúdií. Napríklad ešte v januári sme upozorňovali na prácu vedcov, ktorá ukázala, že staršie ženy, ktorých priemerný vek bol 72 rokov, ak spravili denne okolo 4 400 krokov, tak mali o 42% menšie riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia.

Zdá sa preto, že sedavý spôsob života, hoci je pohodlný, tak nie je pre zdravie človeka prospešný. No stačí spraviť pomerne málo, aby sme sa cítili lepšie a mali kvalitnejší život.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť