Nezaradené

Majstrovstvá sveta v hode vidlami

Majstrovstvá sveta v hode vidlami sa organizujú na Slovensku od roku 2006 a každoročne sa ich zúčastňujú stovky súťažiacich. Samotné podujatie majstrovstiev sveta sa koná raz ročne a to počas Beckovských slávností. Pravidlá majstrovstiev sveta sú nasledovné – vidlami sa hádže do diaľky vo vymedzenom priestore z miesta alebo s možným rozbehom o maximálnej dĺžke troch metrov. Každý z účastníkov má dva nemerané cvičné pokusy a štyri súťažné pokusy. Súťažiaci hádžu vždy len jeden hod a v poradí, v akom sa akreditovali do súťaže. Najdlhší hod je smerodajný k celkovému umiestneniu v majstrovstiev sveta a zo súčtu všetkých platných pokusov sa vytvorí tabuľka s názvom Vidlomet total. Majstrovstvá sveta
Hod je platný iba v prípade:
– ak sa vidly kovovou časťou dotknú zeme skôr, ako drevenou
– súťažiaci / -ca / sa nedotkne dosky na konci rozbežiska
– ak športový komisár odobrí pokus zdvihnutím bielej vlajky
Hod je neplatný v prípade:
– ak sa vidly dotknú drevenou časťou skôr ako kovovou
– ak sa vo vzduchu otočia o 380 stupňov a viac v ktoromkoľvek smere
– ak vidly dopadnú mimo vymedzeného priestoru dopadovej plochy
– ak súťažiaci realizuje pokus skôr ako mu dá technický komisár preteku znamenie bielou vlajkou
– ak súťažiaci uskutoční hod mimo poradia
– ak športový komisár zdvihne červenú vlajku
zdroj vidlomet.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť