kolko krokov
Ľudské telo, Veda a technika

Nová štúdia navrhuje konkrétny počet krokov za deň na zníženie rizika srdcového zlyhania

Nie je žiadnym tajomstvom, že pohyb je pre naše zdravie dôležitý. Vedci dlho tvrdia, že pohyb je pre naše telo prospešný, najmä s pribúdajúcimi rokmi. Avšak otázka, koľko fyzickej aktivity je skutočne prospešnej pre ľudí nad 60 rokov, zostávala zahalená tajomstvom. Nová štúdia Univerzity v Buffale prináša prekvapivé zistenia, ktoré môžu zmeniť pohľad na každodennú aktivitu starších ľudí.

Môže nám aktívny život pomôcť k nižšiemu riziku srdcového zlyhania?

Práca výskumníkov bola zverejnená v prestížnom časopise JAMA Cardiology, a štúdia skúmala takmer 6 000 amerických žien vo veku 63 až 99 rokov. Ukázalo sa, že priemerný počet 3 600 krokov denne pri normálnom tempe chôdze je spojený so 26% nižším rizikom vzniku srdcového zlyhania.

Táto pozorovacia štúdia, súčasť Iniciatívy zdravia žien, podrobne sledovala fyzickú aktivitu meranú akcelerometrom, sedavý spôsob života a riziko srdcového zlyhania. Počas priemerne 7,5-ročného sledovania bolo identifikovaných 407 prípadov srdcového zlyhania, ktoré boli potvrdené lekármi.

Riziko vzniku srdcového zlyhania bolo v priemere o 12% a 16% nižšie pri každých 70 minútach denne strávených pri činnostiach s ľahkou intenzitou a pri každých 30 minútach denne strávených pri činnostiach so strednou až vysokou intenzitou. Naopak, každá hodina a pol sedavého spôsobu života bola spojená v priemere s 17% vyšším rizikom vzniku srdcového zlyhania. Inými slovami, respondentky žijúce sedavým spôsobom mali vyššiu šancu srdcového zlyhania ako tie, ktoré sa aktívne a pravidelne hýbali.

Koľko krokov je dosť krokov?

Michael J. LaMonte, PhD, vedúci autor štúdie a výskumný profesor epidemiológie a environmentálneho zdravia na Škole verejného zdravia a zdravotníckych povolaní UB, zdôrazňuje, že vyšší počet krokov denne a aktivít s ľahkou a strednou intenzitou môže výrazne znížiť riziko vzniku srdcového zlyhania u starších žien, nezávisle od demografických a klinických faktorov spojených s rizikom srdcového zlyhania.

„Akumulácia 3 000 krokov za deň môže byť rozumným cieľom, ktorý by bol v súlade s množstvom dennej aktivity vykonávanej ženami v tejto štúdii.“

Zaujímavosťou štúdie je zameranie sa na dva podtypy srdcového zlyhania, pričom najbežnejším je srdcové zlyhanie s uchovanou frakciou výdaja (HFpEF). Podobný vzor nižšieho rizika s väčšou dennou aktivitou ľahkej a strednej intenzity a vyššie riziko pri dlhom sedení bol zaznamenaný aj pri HFpEF.

Tento objav je kľúčový, keďže existuje len málo publikovaných údajov o fyzickej aktivite a HFpEF. LaMonte poukazuje na to, že HFpEF je najbežnejšou formou srdcového zlyhania u starších žien a medzi rasovými a etnickými menšinovými skupinami, a v súčasnosti existuje len málo zavedených možností liečby, čo zvyšuje význam primárnej prevencie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť