vnutorny hlas_titulka
Jednohubky, Ľudské telo, Veda a technika

Počujú všetci ľudia počas čítania vnútorný hlas? Odpoveď vás prekvapí

Pravdepodobne, keď čítate knihu alebo časopis, prípadne aj keď niečo píšete, tak počujete vnútorný hlas, ktorý „opakuje“ vaše myšlienky. Majú ho ale všetci? Odpoveď vás pravdepodobne prekvapí.

Majú všetci ľudia, ktorí niečo čítajú vnútorný hlas? Odpoveď nie je tak jednoduchou

Ako už asi tušíte, tak odpoveď na túto otázku nebude len „áno“ alebo „nie“. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že vnútorný hlas nám slúži ako vnútorný dialóg, ktorý nám pomáha s rôznymi aspektmi nášho života. Pomáha nám ale hlavne usporiadať naše myšlienky, plánovať a organizovať veci, k emocionálnej regulácii a podobne. Preto vás možno prekvapí, keď vám povieme, že nie všetci ho majú, minimálne nie v tej podobe, ako predpokladáte. Niekto vnútorný hlas nemá vôbec, iný namiesto hovoreného slova si predstavuje obrázky či znaky a podobne. Zaujímavosťou rovnako je, že dokonca aj nepočujúci ľudia môžu mať tento vnútorný dialóg sami so sebou.

Väčšina ľudí má vnútorný hlas, no nie všetci

Preto asi už aj tušíte, kam smeruje odpoveď, či má každý vnútorný hlas, kto číta. Jednoduchá odpoveď je, že nie, nemá ho každý, odhalil výskum z roku 2015 (Inner reading voices: An overlooked form of inner speech). 82,5 % respondentov (pozn. zo 136) uviedlo, že počas čítania počuje vnútorný hlas. Naopak, 10,6 % ľudí uviedlo, že vnútorný hlas nepočujú vôbec. Zvyšok respondentov buď počuje hlas len občas, alebo ich skúsenosti neboli jednoznačné​.

„Výsledky ukázali, že mnohí ľudia pravidelne zažívajú IRVs (pozn. vnútorné hlasy), ktoré majú často zvukové kvality bežnej reči, ako sú rozpoznateľná identita, pohlavie, výška, hlasitosť a emocionálny tón.“

Zaujímavosťou rovnako je, že ľudia, ktorí uviedli, že ho majú, tak sa mohol rôzniť. Niekto počul sám seba, druhý zas ďalšiu osobu, a dokonca časť respondentov uviedla, že počula hlasy postáv z príbehov alebo hlasy osôb, ktoré poznajú.

Ďalším prekvapením je, že takmer tri štvrtiny respondentov, tvrdili, že dokážu ovládať určité aspekty vnútorného hlasu. Viac ako tretina ľudí zas uviedla, že si môžu vybrať hlas, ktorý počujú.

Prečo niektorí ľudia vnútorný hlas nepočujú?

Možno sa teraz pýtate, prečo niekto počuje a druhý zas nepočuje vnútorný hlas. Tento fenomén nie je ešte tak dobre preskúmaný, aby sme mohli povedať jednoznačný záver. Odborníci sa domnievajú, že to môže byť spôsobené rozdielmi v kognitívnych procesoch. Rovnako zaujímavé je, že ľudia vnútorný hlas prežívajú rôzne. Ako sme už vyššie uviedli, niekto počuje hlas, druhý zas vidí obrázky a podobne.

Tieto zistenia ukazujú, že vnútorný hlas je komplexný a individuálne prežívanie sa môže výrazne líšiť.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť