zaspavanie-so-smartfonom_titulka
Zdroj: flickr.com (Kārlis DambrānsF a Kelsey)
Jednohubky, Ľudské telo

Používate mobil tesne pred spaním? Pozrite sa, aké to má následky na váš spánok!

Ak patríte k ľuďom, ktorí používajú mobil bezprostredne pred spaním, mali by ste zvážiť isté riziká s tým spojené. Prirodzené denné svetlo je smerodajné pre náš spánok a jeho kvalitu a navyše synchronizuje naše vnútorné hodiny s 24 – hodinovým denným cyklom. Čo sa však deje s našim režimom spánku, ak ho narúšame umelým svetlom vyžarujúcim z našich telefónov?

Smartfóny sú vybavené svetelnými LED diódami, ktoré vyžarujú krátkovlnné svetlo vo vlnových dĺžkach okolo 460 nm. Na takéto svetlo s krátkymi vlnami je vysoko citlivý fotopigment melanopsín a toto krátkovlnné svetlo tak ovplyvňuje suprachiazmatické jadrá, ktoré prijímajú informácie o prostredí zo sietnice. Je preto možné povedať, že melanopsín ovplyvnený krátkovlnným svetlom má vplyv na rôzne fyziologické funkcie, funkcie našich vnútorných hodín a dokonca môže negatívne ovplyvniť zdravie oka.

Nedávne dôkazy ukazujú, že zariadenia vyžarujúce svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou sú schopné znížiť ospalosť vo večerných hodinách a zvýšiť ospalosť ráno po prebudení. Takéto jasné svetlo je dokonca úspešne aplikované ako metóda na zníženie ospalosti u pracovníkov na zmeny počas noci, informuje ncbi.nlm.nih.gov.

Pozor na deti, ktoré sú na vyžarujúce svetlo z telefónov citlivejšie

Štúdia publikovaná v Journal of Pineal Research sa zaoberala vplyvom svetla, ktorému boli deti pred spánkom vystavené a zistila, že deti sú na svetlo obzvlášť citlivé. Svetlo je našim najdôležitejším oporným bodom pre naše vnútorné hodiny a na základe neho vieme, kedy vstávať a kedy sa uložiť k spánku. Mozog počas noci produkuje hormón melatonín, ktorý vyvoláva ospalosť.

Čím viac svetlu sme vystavení v hodinách pred spaním, tým menej melatonínu produkujeme, čo sťažuje zaspávanie. Deti, najmä predškoláci, sú pred spaním citlivejšie na svetlo, pretože majú väčšie zreničky ako staršie deti a dospelí,“ vysvetľuje doktor Funke Afolabi-Brown, lekár s certifikáciou spánkovej medicíny. „To znamená, že svetlo dopadajúce na zadnú časť oka má väčší vplyv na potlačenie melatonínu,“ dodáva lekár a informuje stránka sleep.com.

Okrem svetla môže mať i mobilné žiarenie negatívne následky

Vedecký výskum ukázal, že dlhodobé vystavenie elektromagnetickému žiareniu z mobilných telefónov môže poškodiť hematoencefalickú bariéru a spôsobiť tak únik albumínu do mozgu. Bezdrôtové vlny vyžarujúce z nášho mobilného telefónu môžu zrýchliť mozgovú aktivitu glukózy v krvi.

Tehotné ženy sú vystavené v dôsledku elektromagnetického žiarenia riziku neznámych genetických mutácií v embryu v a u mužov môže toto žiarenie zas znížiť počet a kvalitu spermií. U detí sa zas preukázalo, že vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu má vplyv na správanie detí, ktoré sa podobá poruche pozornosti s hyperaktivitou známe pod skratkou ADHD.

Hoci neexistujú oficiálne dôkazy o tom, že mobilné žiarenie môže spôsobiť rakovinu, existujú odborníci, ktorí tvrdia opak. Pre každý prípad vytvorila Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásenie o tom, aby boli mobilné telefóny práve z tohto dôvodu držané mimo dosahu detí, píše stránka manipalhospitals.com.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť