zasah auta bleskom
Jednohubky, Zaujímavosti

Ste v bezpečí vo vnútri auta, keď ho zasiahne blesk?

Blesk, silný, nevyspytateľný a často ohrozujúci jav, ktorý so sebou prináša nebezpečenstvo pre každého, kto sa ocitne mimo bezpečného úkrytu. S energiou miliónkrát väčšou než prúd v bežnej domácnosti a schopnosťou prenášať až 100 miliónov voltov elektriny, blesk predstavuje vážne riziko pre ľudské životy a majetok. Búrky sú častým meteorologickým javom, ktorý sa zväčša objavuje neskoro popoludní, večer alebo často okolo východu slnka. Blesky môžu udrieť až 16 kilometrov mimo oblastí zasiahnutých dažďom, informácie sprostredkovalo Kanadské centrum bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V období letných búrok sa otázka bezpečnosti v prípade zasiahnutia bleskom stáva prioritou pre tých, ktorí sa pohybujú vonku. Nielen stromy, domy a ľudia sú ohrození bleskom, ale aj vozidlá sú vystavené určitému riziku. Aj keď je pravda, že vonkajšia kovová konštrukcia vozidiel poskytuje určitú ochranu, nie je to stopercentne zaručená ochrana.

Odborníci z oblasti bezpečnosti nám ponúkajú cenné rady. Aj keď auto nie je stopercentne bezpečným úkrytom, je jedným z najbezpečnejších miest, kde môžeme nájsť útočisko počas búrky. Nákladné autá, dodávky a osobné autá poskytujú dostatočnú ochranu pred nebezpečnými údermi bleskov, ak dodržíme pár bezpečnostných zásad. Dôležité je tiež zvážiť, že nie všetky vozidlá sú rovnako bezpečné. Experti nás upozorňujú, že traktory, golfové vozíky a vozidlá bez strechy nie sú vhodnými úkrytmi.

„Väčšina áut je konštruovaná s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich v prípade zásahu bleskom. Kovová konštrukcia vozidla slúži ako Faradayova klietka, ktorá sústredí elektrický náboj na vonkajšiu karosériu, čím minimalizuje riziko preniknutia do interiéru.“

V prípade hľadania bezpečného miesta v aute, je dôležité sa vyhnúť parkovaniu pod stromami alebo blízko iných vysokých objektov, ktoré by sa mohli počas búrky na auto prevrátiť. Počas búrky s bleskami je vhodné zavrieť všetky okná a sadnúť si s rukami umiestnenými v lone. Odborníci varujú pred dotýkaním sa kovového rámu vozidla alebo akýchkoľvek káblových zariadení vo vnútri auta vrátane volantu alebo pripojeného mobilného telefónu. To všetko môže predstavovať potenciálny vstupný bod pre blesky, ktoré by mohli ohroziť osoby vo vnútri vozidla.

„Izolačné materiály používané pri výrobe áut prispievajú k oddeleniu vnútorného priestoru vozidla od vonkajšieho prostredia. Táto izolácia pomáha zabrániť šíreniu elektrickej energie do kabíny a poskytuje dodatočnú ochranu. V prípade, že by blesk zasiahol auto, väčšina elektrickej energie by postupovať vonkajšou karosériou do zeme, namiesto toho, aby prenikla do kabíny vozidla. To je dôsledkom vedenia elektrickej energie po povrchu kovovej karosérie.“

Ďalším dôležitým aspektom je pozorovať spadnuté elektrické vedenia, ktoré by sa mohli dotýkať vášho vozidla. Aj keď ste vo vnútri auta relatívne bezpeční, vystúpenie von z vozidla môže predstavovať riziko elektrického zásahu.

Experti radia zostať vo vnútri vozidla po dobu minimálne 30 minút po započutí posledného hromu, aby sme si boli istí, že nebezpečenstvo úderu blesku pominulo. Práve táto jednoduchá rada môže mať významný vplyv na našu bezpečnosť počas búrky.

Aké sú následky zásahu bleskom pre naše vozidlo?

Väčšina úderov bleskov z mrakov do vozidla sa prejavuje zasiahnutím antény vozidla alebo línie strechy. Samotný blesk prechádza vonkajším kovovým plášťom vozidla a pokračuje cez pneumatiky do zeme. Následky takéhoto zásahu môžu byť rôznorodé, informácie poskytol portál Weather.gov.

Typický úder blesku môže spôsobiť poškodenie antény, elektrického systému, zadného skla a dokonca aj pneumatík. Vplyv tepla z blesku môže viesť k roztaveniu antény vozidla a v niektorých prípadoch dokonca aj k menšiemu výbuchu iskier, keď sa drobné úlomky kovu roztavia a zapália. Elektrický výboj môže poškodiť elektronické komponenty vozidla, čo môže mať za následok jeho nefunkčnosť. Blesk môže dokonca zasiahnuť aj drôtiky slúžiace na vyhrievanie zadných okien, čo vedie k ich rozbitiu.

No jedným z najčastejších scenárov je poškodenie pneumatík. Blesk prechádza cez oceľové časti do zeme a pritom môže zničiť jednu alebo viac pneumatík. V niektorých prípadoch môže blesk vyvolať aj požiar, čo predstavuje ďalšiu hrozbu pre vozidlo a posádku.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť