zabudanie
Zdroj: Vedelistze.sk, DALL·E
Ľudské telo, Zaujímavosti

Prečo si nepamätáme rutinné aktivity, ako či sme vypli sporák či zamkli dvere pri odchode z domu?

Zabúdanie je bežnou súčasťou našich životov. Často môže byť nepríjemné a s pribúdajúcim vekom aj trochu desivé. Napriek tomu je to normálny proces, ktorý umožňuje nášmu mozgu posúvať sa ďalej a vytvárať priestor pre nové informácie. Naše spomienky totiž nie sú tak spoľahlivé, ako si často myslíme. Ale aká miera zabúdania je vlastne normálna? Poďme sa na túto tému pozrieť spolu s webom durham.ac.uk.

Pamäťový proces zahŕňa tri základné kroky, zakódovanie, uloženie a získanie informácií. K zabúdaniu môže dôjsť v ktoromkoľvek z týchto krokov. Už pri prvom kontakte mozgu so zmyslovými informáciami nedokážeme všetko spracovať. Naša pozornosť filtruje informácie a identifikuje to, čo je dôležité.

Napríklad, ak sa nám niekto predstaví počas večere a my sa sústredíme na niečo iné, jeho meno nikdy nezakódujeme. Ide o zlyhanie pamäte, ktoré je však úplne normálne a veľmi bežné. Podobné situácie môžu vyriešiť zvyky, ako napríklad ukladanie kľúčov vždy na rovnaké miesto, aby sme nemuseli kódovať ich polohu zakaždým nanovo.

Je teda dôležité rozlišovať medzi bežným zabúdaním, ktoré zažíva každý z nás a zabúdaním, ktoré môže byť znakom vážnejších problémov. Ak si všimnete u seba alebo u blízkych výrazné zhoršenie pamäte, ktoré ovplyvňuje každodenný život, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc.

Spomienky si môžeme uchovať vďaka nácviku

Pamäť je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, no jej uchovávanie závisí od pravidelného nácviku. Ak informácie nepoužívame a nepripomíname si ich, máme tendenciu na ne zabudnúť. Najtrvalejšie spomienky sú tie, ktoré sme opakovane precvičovali a rozprávali mnohokrát, aj keď pri každom prerozprávaní môžeme spomienku mierne prispôsobiť a pamätať si skôr poslednú skúsenosť než pôvodnú udalosť.

V 80. rokoch 19. storočia nemecký psychológ Hermann Ebbinghaus realizoval experimenty, v ktorých učil ľudí nezmyselné slabiky, ktoré predtým nepoznali. Jeho výskum ukázal, že bez pravidelného nácviku väčšina našich spomienok vybledne do jedného alebo dvoch dní. Ak si však ľudia opakovali slabiky v pravidelných intervaloch, dokázali si ich pamätať oveľa dlhšie.

Nácvik je dôležitý, ale môže byť tiež príčinou každodenného zabúdania. Napríklad, keď ideme do supermarketu, môžeme zakódovať, kde sme zaparkovali auto, ale keď sa sústredíme na nákupný zoznam, môžeme zabudnúť, kde sme auto nechali. Avšak často si pamätáme aspoň približné umiestnenie auta, čo nám pomáha nájsť ho bez nutnosti prehľadávať celé parkovisko.

S vekom máme spomienok viac

Ako starneme, máme viac zážitkov, ktoré si musíme pamätať. Čím viac skúseností máme, tým ťažšie je oddeliť jednotlivé udalosti v pamäti.

Ak ste boli na dovolenke na pláži v Španielsku iba raz, budete si ju pamätať jasne. Ale ak ste navštívili Španielsko mnohokrát, môže byť ťažké spomenúť si, čo sa stalo na ktorej dovolenke. Prekrývanie spomienok bráni presnému vybaveniu informácií.

Zabúdanie je často považované za negatívne, ale v niektorých prípadoch je zabúdanie užitočné. Posttraumatická stresová porucha je príkladom situácie, keď ľudia nedokážu zabudnúť na traumatickú udalosť, ktorá prerušuje ich každodenný život. Podobné skúsenosti môžu nastať pri pretrvávajúcich spomienkach v smútku alebo depresii, kde je zabúdanie negatívnych informácií mimoriadne užitočné.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť