preco sa hudba mladych zda starsim nepocuvatelna_titulka
Zdroj: labs.openai.com, Vedelisteze.sk
Ľudské telo, Zaujímavosti

Prečo vám v hlave stále hučí tá istá pesnička a neustále obťažuje vašu myseľ?

Výskum hudobných javov a ich vplyvu na ľudskú myseľ prináša nové poznatky o takzvanom syndróme uviaznutej piesne, ktorý je tiež známy ako ušný červ alebo mozgový červ. Tieto pojmy označujú jav, kedy sa určitá časť hudby, melódie alebo výroku zaryje do mysle jednotlivca a pretrváva v ňom aj napriek tomu, že sa už nehrá, témou sa zaoberala Wikipedia.org.

Syndróm, často nazývaný aj dotieravá hudba, je považovaný za zaujímavý fenomén, ktorý upútal pozornosť odborníkov aj laickej verejnosti. Ide o situáciu, kedy sa človek stáva obeťou neustále sa opakujúcej hudobnej časti, vety alebo výroku, ktorý zostáva v jeho mysli a to často aj proti jeho vôli. Ušné červy sú považované za bežný prejav mimovoľnej hudobnej predstavy, kde sa určitá melódia, refrén alebo výrok opakovane prehráva v mysli jednotlivca.

Niekedy môže byť tento syndróm trochu rušivý, pretože melódia sa môže neustále opakovať a zabraňovať koncentrácii na iné úlohy. Existujú však spôsoby, ako sa s týmto javom vyrovnať, ako napríklad počúvanie celej piesne, ktorá sa vám „uviazla“ v mysli, alebo počúvanie iných piesní, ktoré by mohli prekryť tú pôvodnú.

Aká hudba je za tento jav zodpovedná?

Podľa výskumu pod vedením Jamesa Kellarisa, renomovaného hudobného psychológa pôsobiaceho na Univerzite v Cincinnati, sa až 98% jednotlivcov stretlo s týmto zvláštnym fenoménom známym ako ušný červ. Táto zaujímavá štúdia odkryla nielen zvýšenú mieru výskytu ušných červov, ale aj rozdiely v ich prežívaní medzi pohlaviami. Zistenia poukazujú na to, že ženy majú tendenciu zažívať ušné červy intenzívnejšie a dlhšie než muži.

Ušné červy sú subjektívnym zážitkom, kedy hudobná melódia, pasáž alebo fráza zachytí pozornosť jednotlivca a prehráva sa neustále v jeho mysli. Tento jav môže byť rovnako zábavný ako aj nepríjemný. Podľa Kellarisovho výskumu môže byť jav spojený so skutočnosťou, že hudba s textami môže zvýšiť riziko vzniku ušných červov až na 73,7 %. Naopak, inštrumentálna hudba má menšiu schopnosť vyvolať tento fenomén a je zodpovedná len za  7,7 % prípadov.

Odborníci sa touto témou zaoberali už dlhší čas. V roku 2010 boli publikované výsledky v časopise British Journal of Psychology, ktoré podporili predchádzajúce tvrdenia. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že ušné červy sa zvyčajne prehrávajú v mysli 15 až 30 sekúnd a sú zreteľne častejšie u jednotlivcov so záujmom o hudbu.

Ušné červy sa môžu vynoriť pri akomkoľvek druhu hudby, bez ohľadu na jej charakter. Pozitívna hudba, charakterizovaná veselými alebo pokojnými tónmi, môže vyvolať rovnakú reakciu ako aj negatívna hudba so svojou melanchóliou alebo smútkom.

Zaujímavým zistením je, že ušné červy spôsobené negatívne hodnotenou hudbou sú spojené so zvýšeným pocitom úzkosti a výskyt je menej častý než ušné červy vyvolané pozitívne hodnotenou hudbou. Tieto poznatky nám otvárajú dvere do hĺbkovej analýzy vzťahu medzi hudbou, emóciami a mozgovou činnosťou, čo môže mať širší vplyv na naše chápanie umeleckého prežívania.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť