batovske ceny
Zaujímavosti

Stretávame sa s nimi celý život. Aké sú to baťovské ceny a ako ovplyvňujú naše myslenie?

Psychologické oceňovanie je zákulisnou stratégiou v oblasti cenovej a marketingovej politiky, ktorá sa zakladá na presvedčení, že isté ceny majú hlboký psychologický vplyv na spotrebiteľov. Táto metóda manipulácie s cenami sa spolieha na to, že určité číselné hodnoty môžu mať nečakane veľký dosah na vnímanie hodnoty tovarov a služieb, vysvetľuje web Wikipedia.org.

Baťovské ceny sú pomenované po známom československom podnikateľovi Tomášovi Baťovi, a sú princípom cenotvorby, ktorý sa používal vo firmách založených na Baťovom podnikateľskom modeli. V súčasnosti je ale tento princíp cien všadeprítomný.

Tieto ceny vnímame nižšie, ako skutočne sú

Podľa tejto stratégie sú maloobchodné ceny často stanovené tak, aby boli len tesne pod zaokrúhlenými hodnotami. Zdá sa, že spotrebitelia majú tendenciu vnímať takéto ceny ako nižšie, než sú v skutočnosti a majú sklon zaokrúhľovať ich na najbližšiu nižšiu peňažnú jednotku. Zjednodušene povedané, cena 1,99 € môže pôsobiť na spotrebiteľov ako výdavok 1 €, hoci sú to takmer 2 €.

Odborníci v oblasti psychológie a ekonómie naznačujú, že tento jav je spôsobený rôznymi faktormi, ako napríklad psychologickými procesmi spojenými s vnímaním cien a referenčnými bodmi. Teória oceňovania, ktorá sa opiera o tieto koncepty, tvrdí, že stratégie ako psychologické oceňovanie vedú k zvýšenému dopytu, pretože spotrebitelia nereagujú úplne racionálne. Avšak, nie všetci sú presvedčení o účinnosti tejto stratégie. Niektorí výskumníci tvrdia, že spotrebitelia, dokonca aj deti, dokážu vnímať skutočnú hodnotu a nechávajú sa ovplyvniť len do určitej miery. Kontroverzná povaha tejto teórie viedla k diskusiám o tom, či je jej účinok skutočne nadhodnotený.

Zaujímavým fenoménom je, že kvôli tomu, že sa psychologické oceňovanie stalo široko akceptovanou praxou, niektoré reštaurácie a luxusní maloobchodníci zámerne stanovujú ceny na zaokrúhlené hodnoty, aby posilnili dojem o kvalite a exkluzivite svojich produktov a služieb.

Ceny končiace číslicou 9

V histórii bývalého Československa sa tento spôsob cenotvorby označoval ako baťovská cena. Tomáš Baťa, prominentný český výrobca obuvi, začal tento systém využívať v širokom meradle už v roku 1920. Táto prax sa postupne rozšírila do rôznych odvetví a stala sa významným nástrojom na riadenie transakcií, zvýšenie predaja a minimalizáciu rizika krádeží. Pri hotovostných transakciách, ktoré mali zaokrúhlenú cenu na celé číslo, existovala totiž reálna hrozba, že nespoľahliví pokladníci by mohli nezákonne získať peniaze. Zákazníci, ktorí platili presne zaokrúhlenú čiastku, by mohli čeliť riziku, že pokladník pri zaevidovaní predaja jednoducho nezaznamená túto transakciu a peniaze si ponechá. No pri takýchto cenách, ako napríklad 9,99 € je potrebné zákazníkovi vydať výdavok a pokladník je nútený otvoriť registračnú pokladňu na vydanie. Tento proces vytvára záznam o transakcii a tým pádom znižuje možnosti neoprávneného zisku zo strany zamestnanca.

Aktuálne sa vynára otázka, aká budúcnosť čaká túto psychologickú stratégiu v oblasti cenotvorby, keďže sa pristupuje k rušeniu 1 a 2 centových euromincí a automatickému zaokrúhľovaniu cien.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť