stres a hnev_titulka
Ľudské telo, Veda a technika

Vedci zistili, že 4-dňový pracovný týždeň prináša mnohé zdravotné benefity. Prijali by ste takúto zmenu?

Štvordňový pracovný týždeň znižuje stres a chorobnosť zamestnancov, ukazujú zistenia nedávnej štúdie. Účastníci skúšobného programu v Spojenom kráľovstve hlásili nižšiu úroveň vyhorenia a menej stresu, pričom sa tiež znížil počet dní pracovnej neschopnosti a odchodov zamestnancov zo zamestnania.

Ako vyzerajú konkrétne čísla?

Podľa tejto štúdie približne 71 % zamestnancov uviedlo nižšiu úroveň vyhorenia, pričom 39 % uviedlo, že sú menej vystresovaní v porovnaní so začiatkom skúmania.

Výskumníci zaznamenali aj 65 % zníženie počtu dní pracovnej neschopnosti a 57 % pokles v počte zamestnancov, ktorí opustili zúčastnené spoločnosti v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Pozoruhodné zistenie bolo, že tržby spoločností sa počas skúšobného obdobia takmer nezmenili, ba dokonca v priemere mierne vzrástli o 1,4 % v prípade 23 organizácií, ktoré poskytli údaje. Podľa správy predloženej zákonodarcom Spojeného kráľovstva je takmer 92 % spoločností, ktoré sa zapojili do pilotného programu, ochotných pokračovať v štvordňovom pracovnom týždni aj v budúcnosti.

Spokojnosť na oboch stranách?

Tento výskum bol vykonaný tímom sociálnych vedcov z University of Cambridge, spolu s akademikmi z Boston College v USA. Skúšku organizovala spoločnosť 4 Day Week Global v spolupráci s kampaňou 4 Day Week v Spojenom kráľovstve a prebiehala od júna do decembra 2022.

Výskumu sa zúčastnili rôzne spoločnosti, od online maloobchodníkov a finančných služieb po animačné štúdiá a miestne obchody. Výsledky ukázali zlepšenie duševného a fyzického zdravia zamestnancov, ako aj lepšiu rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Mnohí respondenti prieskumu uviedli, že je pre nich jednoduchšie zosúladiť prácu s rodinnými a sociálnymi záväzkami.

Podľa sociológa Brendana Burchella, ktorý viedol výskum, mnohí zamestnanci prejavili záujem o zvýšenie efektívnosti práce v skrátenom pracovnom týždni. Tieto zistenia naznačujú pozitívny vplyv štvordňového pracovného týždňa na zdravie a spokojnosť zamestnancov, čo môže mať potenciálne pozitívny dopad aj na výkonnosť spoločností.

Pokiaľ ide o motiváciu, viacerí vedúci pracovníci povedali výskumníkom, že považujú štvordňový týždeň za rozumnú reakciu na pandémiu a veria, že im to prinesie výhodu pri prilákaní talentov na trh práce po pandémii.

Niektorí považovali tento krok za atraktívnu alternatívu k nekonečnej práci z domova, ktorá by mohla vytvoriť rizikovú firemnú kultúru. Iní videli, ako sa ich zamestnanci v priebehu pandémie potýkali so zdravotnými problémami a smútkom, a preto cítili zvýšenú morálnu zodpovednosť voči nim.

Mnohí tiež uviedli, že diskusie o kratšom pracovnom týždni prebiehali už dlho pred pandémiou ako reakcia na náročnú alebo emocionálne vyčerpávajúcu prácu. Generálny riaditeľ štúdia videohier poukázal na príklady vyhorenia v ich odvetví ako dôvod pre zapojenie sa do projektu.

Pre zamestnancov to však môže predstavovať aj určité negatíva. Niekoľko spoločností napríklad pristúpilo k skráteniu pracovného týždňa pod podmienkou, že zmenšia počet dní dovolenky za rok, dohodu, že zamestnanci môžu byť povolaní do práce v prípade potreby, alebo zavedenie štvordňového pracovného týždeň vtedy, ak sú splnené výkonnostné ciele firmy.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť