titulka-vaha
Ľudské telo, Veda a technika

Vedci zistili, že naša váha má vplyv na to, kedy spaľujeme viac energie. Takto funguje vaše telo!

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, či má vaša váha vplyv na to, kedy spaľujete viac alebo menej energie? Na túto problematiku sa v novej štúdii bližšie pozreli výskumníci z Oregon Health and Science University, ktorí objavili spojitosť medzi váhou človeka a tým, kedy spaľuje najviac kalórií. Zistili, že telesná hmotnosť má významný vplyv na čas, keď naše telo efektívne využíva energiu. Na tému upozornil portál Vedavovrecku.sk.

Podľa ich zistení, osoby s ideálnou telesnou váhou majú tendenciu spáliť viac energie v priebehu dňa, v to období, kedy je človek prirodzene viac aktívny a prijíma potravu. Na druhej strane, jedinci trpiaci nadváhou alebo obezitou spaľujú viac energie v noci, keď je väčšina ľudí v pokoji. Títo jedinci počas dňa produkujú zvýšené množstvo inzulínu, čo naznačuje, že ich telá vyvíjajú väčšie úsilie na spracovanie glukózy, energeticky bohatého cukru.

Výskumníci zatiaľ nevedia, prečo sa tak deje

Štúdia priniesla prekvapivé zistenie o tom, ako môže byť prirodzený rytmus tela v spaľovaní energie ovplyvnený nadváhou. Vedci zatiaľ nemajú jasné vysvetlenie, prečo sa tak deje. Menšie spaľovanie energie môže byť príčinou, ale aj dôsledkom obezity.

Definícia obezity podľa lekárskej terminológie nastáva, keď index telesnej hmotnosti (BMI) osoby presiahne 30. BMI je vypočítaný z hmotnosti v kilogramoch delenej druhou mocninou výšky v metroch. Obezita alebo prekročenie ideálnej telesnej hmotnosti môže zvýšiť riziko vzniku rôznych zdravotných problémov, vrátane hypertenzie a cukrovky 2. typu.

Ako prebiehal experiment?

Ľudské telo prechádza rôznymi fázami aktivity a odpočinku počas 24-hodinového cyklu, ktoré môžu byť v súlade alebo v konflikte s našimi prirodzenými dennými rytmami. Tieto vnútorné biologické hodiny regulujú rôzne funkcie tela v závislosti od časti dňa, čím optimalizujú naše telesné potreby v rôznych časoch.

Vedci skúmali, ako telesná hmotnosť ovplyvňuje tieto cirkadiánne rytmy a ich predchádzajúce štúdie sa zameriavali prevažne na jedincov s normálnou telesnou hmotnosťou. V novej štúdii boli do experimentu zahrnutí aj dobrovoľníci s nadváhou a obezitou, pričom experiment trval šesť dní. Počas tejto doby boli účastníci vystavení rôznym režimom spánku a bdenia, pričom boli podrobení rôznym testom na meranie ich energetického výdaja a metabolizmu glukózy po konzumácii potravín.

„Celkovo sa 30 ľudí dobrovoľne zúčastnilo štúdie, ktorá zahŕňala účastníkov, ktorí zostali v špeciálne navrhnutom cirkadiánnom výskumnom laboratóriu počas šiestich dní. Štúdia sa riadila prísnym cirkadiánnym výskumným protokolom, ktorý zahŕňal plán navrhnutý tak, aby účastníci boli bdelí a spali v rôznych časoch počas dňa. Po každej perióde spánku boli dobrovoľníci prebudení, aby jedli a zúčastnili sa rôznych testov počas zostávajúceho času každého dňa. V jednom teste účastníci cvičili s maskou, ktorá bola pripojená k stroju nazývanému nepriamy kalorimeter, ktorý meria vydychovaný oxid uhličitý a pomáha odhadnúť spotrebu energie.“, vysvetľujú výskumníci, ako prebiehal experiment.

Zistenia ukázali, že optimálna hmotnosŤ je kľúčová pre efektívnejšie spaľovanie energie počas dňa, zatiaľ čo nadváha a obezita vedú k vyššej spotrebe energie v noci. Tento výskum otvára otázky ohľadom stravovacích návykov a pocitov hladu u ľudí s obezitou v porovnaní s osobami s normálnou hmotnosťou, čo si vyžaduje ďalšie preskúmanie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť