umyvanie ryze
Recepty, Zaujímavosti

Viete, ako zbaviť ryžu ťažkých kovov a zároveň zachovať jej nutričnú hodnotu? Ryžu ste pravdepodobne varili zle!

Na svete existujú rôzne spôsoby prípravy jedál, no jeden zdanlivo nevinný krok môže mať hlbší význam, ako by sme si mohli myslieť. Oplachovanie ryže je témou, ktorá naberá na dôležitosti, keďže sa ukazuje, že má výrazný vplyv na nutričné hodnoty a dokonca aj na zdravie spotrebiteľov. Na základe nových výskumov v oblasti prípravy ryže sa ukazuje, že výber medzi umývaním a neumývaním ryže môže mať významné dôsledky na našu stravu a zdravie, vysvetľuje portál Inverse.com.

Ryža, dlhodobo považovaná za dôležitú potravinovú zložku, svojím obsahom vlákniny, vitamínov skupiny B, sacharidov a dôležitých minerálov hrá kľúčovú úlohu v strave mnohých ľudí. No nedávne výskumy upriamujú pozornosť na postup prípravy ryže pred varením.

Na jednej strane môže viesť podľa odborníkov oplachovanie ryže pred varením k strate živín, no na strane druhej môže zabrániť nežiaducim zdravotným účinkom. Ryža pohlcuje ťažké kovy, ako sú arzén, olovo a kadmium z kontaminovanej pôdy a vody a tak sa môže stať zdrojom týchto toxických látok pre konzumentov. Vedecké štúdie naznačujú, že umývaním ryže možno tieto ťažké kovy čiastočne odstrániť, čím sa znižuje ich prítomnosť v konečnom jedle.

„Ryža je základom v mnohých kuchyniach a pestuje sa na zaplavených ryžových poliach, kde je ľahšie absorbovať kontaminované a karcinogénne zlúčeniny prítomné v pôde. Väčšina ryže spotrebovanej na celom svete sa pestuje v ázijských krajinách, kde neexistujú prísne pokyny týkajúce sa vystavenia anorganickému arzénu a iným karcinogénnym zlúčeninám.“

„Predvarenie s absorpčnou metódou“ je to správnou metódou, ako variť ryžu

Čo sa týka samotných živín, je diskutabilné, či umývanie ryže má pozitívny alebo negatívny vplyv. Výskumníci sa zhodujú na tom, že oplachovaním sa strácajú určité nutričné zložky, ako sú bielkoviny a ďalšie rozpustné živiny. Odborníci v časopise Science of The Total Environment podieľajúci sa na nedávnej štúdii naznačujú, že nový prístup k príprave ryže, nazvaný „predvarenie s absorpčnou metódou“, môže byť kompromisom medzi stratou nutričných hodnôt a odstránením ťažkých kovov.

Táto metóda spočíva v predvarení ryže, ktoré je potom nasledované scedením a následným uvarením. Výsledky štúdie ukazujú, že tento proces zachováva väčšinu mikroživín v ryži a zároveň znižuje obsah arzénu až o polovicu.

Zvyknete ryžu umývať či skôr ani nie?

Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že voľba medzi umývaním a neumývaním ryže závisí od viacerých faktorov, ako je typ ryže, kontaminácia ťažkými kovmi a individuálne zdravotné potreby. Odborníci zdôrazňujú, že v prípade obohatenej ryže o mikroživiny nie je umývanie odporúčané, pretože by mohlo viesť k strate prospešných zložiek.

V konečnom dôsledku je rozhodnutie, či umývať ryžu alebo nie, komplexné a mali by sme ho zvážiť na základe informácií o kvalite ryže, ktorú používame. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi zachovaním nutričných hodnôt a minimalizáciou prítomnosti nebezpečných látok, ako sú ťažké kovy.

Ťažké kovy a ich negatívny dopad na ľudský organizmus

Kontaminácia potravín ťažkými kovmi predstavuje reálnu hrozbu, ktorá sa môže spájať s nedbanlivosťou pri príprave a konzumácii potravín. Nové štúdie poukazujú na potenciálnu závažnosť neumývania ryže pred jej varením, keďže táto prax môže prispieť k prítomnosti nebezpečných kontaminantov, ako sú arzén, olovo a kadmium.

Ťažké kovy, ktoré sú známe svojimi toxickými účinkami na ľudský organizmus, sa do rastlín ryže dostávajú cez znečistenú podzemnú vodu, ktorá sa používa na zavlažovanie polí. Podľa nedávneho výskumu realizovaného v Číne môže byť jedným z hlavných zdrojov týchto kontaminantov priemyselný odpad, ktorý sa vypúšťa do životného prostredia.

Vysoké hladiny ťažkých kovov v organizme môžu mať vážne následky pre zdravie, vrátane zvýšeného rizika vzniku rakoviny, poškodenia orgánov a ďalších zdravotných komplikácií. Osobitnou zraniteľnou skupinou sú deti a dojčatá, ako aj jedinci, ktorí konzumujú potraviny obsahujúce tieto kontaminanty opakovane počas dňa.

Odborníci zdôrazňujú, že dôkladné umývanie ryže je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia potravinovej bezpečnosti. Okrem odstránenia ťažkých kovov môže takéto umývanie zŕn zbaviť ryžu aj iných nečistôt, ako sú prach, kamene a drobný hmyz, ktoré sa tam môžu nachádzať.

Hoci zástancovia tejto praktiky tvrdia, že umývanie ryže vedie k lepšiemu výsledku pri varení, je dôležité si uvedomiť, že to nie je len otázka chuťových preferencií. Je to krok smerom k minimalizácii potenciálneho rizika spojeného s kontamináciou ťažkými kovmi.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť