Jednohubky, Ľudské telo

Keď si umývate zuby, nezabúdate pritom na svoj jazyk? Je pri boji so zápachom z úst efektívnejšia kefka či škrabka na jazyk?

Jazyk človeka je domovom pre neuveriteľné množstvo baktérií, ktoré pokrývajú jazyk každého jedinca. Mechanické čistenie jazyka je dôležitým aspektom ústnej hygieny, ktorý môže výrazne ovplyvniť zápach z úst a stav povlaku na jazyku. Nová štúdia sa zaoberala touto problematikou s cieľom identifikovať účinnosť rôznych mechanických metód čistenia jazyka.

Podľa čistoty jazyka viete zistiť, či vám páchne z úst

Baktérie pokrývajúce jazyk sú hlavnou príčinou prchavých zlúčenín síry, čo je hlavný zdroj zápachu z úst. Táto skutočnosť podčiarkuje dôležitosť pravidelného čistenia jazyka.

V rámci štúdie boli testované rôzne metódy mechanického čistenia jazyka, vrátane použitia zubnej kefky, škrabky na jazyk a ich kombinácie. Výsledky štúdie naznačujú, že bez ohľadu na použitú metódu, dochádza k významnému zníženiu organického zápachu z úst a množstva povlaku na jazyku.

Zistilo sa, že po čistení jazyka klesla hodnota organického zápachu výrazne vo všetkých skupinách, pričom neboli pozorované žiadne významné rozdiely medzi skupinami používajúcimi rôzne metódy. Rovnako aj množstvo povlaku na jazyku sa znížilo vo všetkých prípadoch, pričom sa opäť neprejavil žiadny signifikantný rozdiel medzi nimi.

Jedna z podstatných zistení štúdie je, že mechanické čistenie jazyka má výrazný vplyv na zníženie koncentrácie sírových zlúčenín vo výdychovom vzduchu.

Až 90% prípadov zápachu z úst je možno odstrániť vďaka čisteniu jazyka

V boji proti nepríjemnému zápachu z úst hrá kľúčovú úlohu riadenie ústnej hygieny, ktoré môže účinne zmierniť až 85 až 90 % prípadov. Tento zápach často súvisí s rôznymi intraorálnymi príčinami, ako sú choroby tkanív ústnej dutiny a patologické stavy, ktoré ovplyvňujú stav jazyka či množstvo slín.

Výskyt zápachu z úst je často spojený s aktivitou anaeróbnych baktérií, ktoré sú prítomné v ústnej dutine. Tieto baktérie pôsobia na aminokyseliny obsiahnuté v epiteliálnych bunkách ústnej dutiny, leukocytoch, slinách a potrave, čím vytvárajú rôzne prchavé zlúčeniny síry, ako je sírovodík, metylmerkaptán a dimetylmerkaptán.

Tieto poznatky podčiarkujú dôležitosť starostlivosti o ústnu hygienu a riadneho čistenia ústnej dutiny, čo môže výrazne prispieť k redukcii zápachu z úst a zlepšeniu celkového ústneho zdravia. Dôkladné čistenie zubov, jazyka a správna starostlivosť o ďasná sú kľúčové pre zachovanie čerstvého dychu a zdravého ústneho prostredia.

Závery štúdie potvrdzujú účinnosť mechanického čistenia jazyka pri znižovaní zápachu z úst a množstva povlaku na jazyku. Avšak, zistenia nepreukázali významný rozdiel v účinku medzi rôznymi metódami čistenia. Tento fakt poukazuje na dôležitosť dôkladného a presného čistenia jazyka, ktoré by malo zahŕňať úplné vyčistenie od zadnej časti jazyka až po jeho prednú časť.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť