cierny caj
Ľudské telo, Veda a technika

Pijete tento typ čaju pravidelne? Vedci odhalili jeho nečakaný účinok na naše telo, o ktorom sme doteraz nevedeli

Nedávno vedci odhalili, že pitie kávy s mliekom, má pozitívne účinky na ľudské telo. Dôvodom je, že táto kombinácia zvyšuje antioxidačné vlastnosti kávy.

Nemenej populárnym nápojom ako je káva, je aj tmavý čaj. Zdá sa, že aj on pozitívne vplýva na naše zdravie, tvrdia vedci z Univerzity v Adelaide v Austrálii a Juhovýchodnej univerzity v Číne.

Zdá sa, že pravidelné pitie tmavého čaju, je pre naše zdravie prospešné

Pitie tmavého čaju každý deň môže pomôcť zmierniť riziko a progresiu diabetu 2. typu u dospelých prostredníctvom lepšej kontroly hladiny cukru v krvi, naznačuje nový výskum predstavený na tohtoročnom výročnom zasadnutí Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD), ktoré sa konalo v Hamburgu od 2. do 6. októbra.

Výskumníci zistili, že v porovnaní s tými, ktorí čaj nepijú, mali denní konzumenti tmavého čaju o 53% nižšie riziko prediabetu a o 47% znížené riziko diabetu 2. typu. Tieto zistenia boli platné aj po zohľadnení rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú riziko diabetu, vrátane veku, pohlavia, etnicity, indexu telesnej hmotnosti (BMI), priemeru arteriálneho krvného tlaku, hladiny cukru v krvi nalačno, cholesterolu, príjmu alkoholu, fajčenia, rodinnej anamnézy diabetu a pravidelného cvičenia.

„Značné zdravotné výhody čaju vrátane zníženého rizika srdcovo-cievnych ochorení a diabetu 2. typu, boli hlásené v niekoľkých štúdiách v posledných rokoch, ale mechanizmy, ktoré stoja za týmito výhodami, boli nejasné,“ uviedol spoluautor štúdie, docent Tongzhi Wu z Univerzity v Adelaide a skupiny The Hospital Research Foundation Group Mid-Career Fellow.

Analýza vedcov naznačuje, že ochranné účinky pravidelného pitia čaju súvisia s lepším manažmentom hladiny cukru v krvi, čo je dosiahnuté prostredníctvom zvýšenej exkrécie (pozn. redakcie: vylučovania) glukózy v moči, zlepšenej inzulínovej rezistencie a tým aj lepšej kontroly hladiny cukru v krvi. Tieto výhody boli najvýraznejšie u denných konzumentov tmavého čaju.

Výskumníci sa domnievajú, že pozitívne účinky na metabolickú kontrolu môžu súvisieť s unikátnym spôsobom, akým je tmavý čaj vyrobený, ktorý zahŕňa mikrobiálnu fermentáciu. Tento proces môže produkovať jedinečné bioaktívne zlúčeniny (vrátane alkaloidov, voľných aminokyselín, polyfenolov, polysacharidov a ich derivátov), ktoré vykazujú silné antioxidačné a protizápalové účinky, zlepšujú inzulínovú citlivosť a výkon beta buniek v pankrease, a menia zloženie baktérií v čreve.

Štúdia zahŕňala 1,923 dospelých (562 mužov a 1,361 žien vo veku od 20 do 80 rokov) žijúcich v komunite naprieč 8 provinciami v Číne. Celkovo 436 účastníkov žilo s diabetom a 352 s prediabetom, zatiaľ čo 1,135 malo normálne hladiny cukru v krvi.

Účastníci zahŕňali jak nepravidelných pijanov čaju, tak aj tých s históriou pitia iba jedného typu čaju. Boli vyzvaní, aby uviedli frekvenciu (nikdy, občas, často a každý deň) a typ (zelený, čierny, tmavý alebo iný čaj) konzumácie čaju.

Výskumníci následne skúmali súvislosť medzi frekvenciou a typom konzumácie čaju a exkréciou glukózy v moči, inzulínovou rezistenciou a glykemickým stavom. Pre tých, ktorí nevedia, tak osoby s diabetom často majú zvýšenú kapacitu obličkovej reabsorpcie glukózy, čo znamená, že ich obličky zachytávajú viac glukózy a zabraňujú jej vylučovaniu v moči, čo prispieva k vyššej hladine cukru v krvi.

Najviac benefitov pocítili pravidelní pijani tmavého čaju

Po zohľadnení rozdielov vo veku, pohlaví a klinických a životných faktoroch analýza zistila, že denné pitie čaju bolo spojené so zvýšením exkrécie glukózy v moči (UGCR o 0,11 mmol/mmol) a znížením inzulínovej rezistencie, ako aj so 15% nižším rizikom prediabetu a 28% zníženým rizikom diabetu 2. typu v porovnaní s tými, ktorí čaj nepijú.

Tieto pozitívne zdravotné účinky boli najrobustnejšie u pijanov tmavého čaju, pričom konzumácia tmavého čaju bola spojená so zvýšením UGCR o 0,16 mmol/mmol a znížením TyG o 0,31.

 „Tieto zistenia naznačujú, že účinky bioaktívnych zlúčenín v tmavom čaji môžu priamo alebo nepriamo modulovať exkréciu glukózy v obličkách, čo je efekt, ktorý do určitej miery napodobňuje pôsobenie inhibítorov sodno-glukózového kotransportéra-2 (SGLT2), novú triedu antidiabetických liekov, ktorá je nielen účinná pri prevencii a liečbe diabetu 2. typu, ale má aj významné ochranné účinky na srdce a obličky.“, uviedol Wu. „Naše zistenia naznačujú, že denné pitie tmavého čaju má potenciál zmierniť riziko a progresiu diabetu 2. typu prostredníctvom lepšej kontroly hladiny cukru v krvi. Keď sa pozriete na všetky rôzne biomarkery spojené s pravidelným pitím tmavého čaju, môže to byť jednoduchý krok, ktorý ľudia môžu jednoducho urobiť, aby zlepšili svoju stravu a zdravie.“, doplnil spoluautor štúdie, profesor Zilin Sun z Juhovýchodnej univerzity dodáva.

Výsledky štúdie musia ešte overiť

Napriek sľubným zisteniam autori upozorňujú, že ako pri každej observačnej štúdii, zistenia nemôžu dokázať, že denné pitie čaju zlepšuje kontrolu hladiny cukru v krvi zvýšením exkrécie glukózy v moči a znížením inzulínovej rezistencie, ale naznačujú, že pravdepodobne prispievajú. Aktuálne realizujú dvojito zaslepenú, randomizovanú štúdiu na overenie benefitov tmavého čaju na kontrolu hladiny cukru v krvi u ľudí s diabetom2. typu, aby overili svoje zistenia. Okrem toho nemôžu vylúčiť možnosť, že reziduálne konfúziou iných životných a fyziologických faktorov mohli ovplyvniť výsledky.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť