Agent Orange USA
História, Zaujímavosti

Použitie chemikálie Agent Orange Američanmi vo Vietname spôsobilo nárast mnohých závažných ochorení!

Od konca 40. rokov 20. storočia sa v Spojených štátoch vyrábal Agent Orange, ktorý sa pôvodne používal v priemyselnom poľnohospodárstve a tiež sa aplikoval ako striekacia látka pozdĺž železníc a elektrických vedení na kontrolu rastu nepotrebných a invazívnych rastlín v lesoch. Išlo o chemický defoliačný prostriedok, ktorý bol vyrobený kombináciou dvoch herbicídov, 2,4-dichlórfenoxiokyseliny a 2,4,5-trichlórfenoxiokyseliny, ktoré obsahovali dioxín ako vedľajší produkt výroby, píše wikipedia.org.

V polovici roku 1961 požiadal prezident Ngo Dinh Diem z Južného Vietnamu Spojené štáty o pomoc pri odstraňovaní listov z hustej džungle, ktorá slúžila ako úkryt pre jeho komunistických nepriateľov. V auguste toho istého roku Vietnamské vzdušné sily s podporou Spojených štátov vykonali herbicídne operácie, ktoré boli formálne riadené juhovietnamskou vládou.

V období od roku 1961 do roku 1971 používala americká armáda tento chemický prostriedok Agent Orange ako súčasť svojho herbicídneho bojového programu s názvom Operation Ranch Hand.

Agent Orange bol počas vietnamskej vojny jedným z najznámejších experimentov, počas ktorého americká armáda získala viac ako 75 miliónov litrov tohto prostriedku. Počas vojny bol tento chemický prostriedok použitý na odstránenie hustej džungle a zničenie plodín, aby sa tak oslabili pozície nepriateľa. Agent Orange mal však vážne zdravotné následky pre vietnamských civilistov, ale aj pre vietnamských či amerických vojakov a to vrátane zhubných nádorov, defektov novorodencov a iných ochorení. Použité herbicídy vo Vietname boli postrekované až v 50-násobnej koncentrácii ako pri bežnom poľnohospodárskom použití.

Následky použitia tejto chemickej zbrane boli katastrofálne!

Podľa vyhlásení vietnamskej vlády sa uvádza, že až štyri milióny ľudí vo Vietname boli vystavené defoliantu a až tri milióny ľudí trpelo ochorením spôsobeným chemikáliou Agent Orange. Vietnamský Červený kríž odhaduje, že až milión ľudí utrpelo zdravotné postihnutie alebo má zdravotné problémy v dôsledku kontaktu s defoliantom Agent Orange.

Naopak, vláda Spojených štátov amerických označuje tieto údaje za nedôveryhodné, aj napriek tomu, že sama dokumentuje prípady leukémie, Hodgkinovho lymfómu a rôznych druhov rakoviny u amerických vojenských veteránov, ktorí boli vystavení Agent Orange. Podľa epidemiologickej štúdie vykonanej Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo zistené, že Agent Orange spôsobil zvýšenú frekvenciu vrodených chýb u detí vojenského personálu.

Tento chemický prostriedok mal tiež vážne negatívne dopady na životné prostredie vo Vietname. Viac ako 31 000 km2 lesa bolo odstránených, pričom tento defoliant zničili rast stromov a sadenice, čo komplikovalo opätovné zalesňovanie v mnohých oblastiach. Diverzita živočíšnych druhov bola výrazne znížená v porovnaní s oblasťami, kde sa defoliant nepoužil.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť