Egypt dynastia
História, Zaujímavosti

Ktorá egyptská dynastia vládla v starom Egypte najdlhšie?!

Osemnásta dynastia Egypta, známa aj ako Thébska dynastia, bola jednou z najvýznamnejších dynastií vládnucej v starovekom Egypte. Trvala približne 250 rokov, od približne 1550 do 1292 pred naším letopočtom. Táto obdobie sa vyznačovalo veľkými politickými, vojenskými a kultúrnymi zmenami.

Ako prvý na trón z dynastie zasadol Ahmose I.

Thébska dynastia sa začala vládou faraóna Ahmose I., ktorý viedol odpor proti Hyksómovi, zahraničnému nájazdníckemu národu, ktorý sa usadil v Dolnom Egypte. Ahmose I. a jeho nasledovníci sa postupne zbavili Hyksómov a znovu zjednotili Egypt. Treba ale povedať, že boje vypukli ešte predtým, ako sa stal faraónom. Tento boj za nezávislosť a návrat k jednote sa stal dôležitým symbolom pre Thébsku dynastiu. Málokto vie, že jeho otec umrel keď mal len 7 rokov. Následne vládol jeho brat, no ten takisto zomrel a to len po 3 rokoch potom, ako nastúpil na trón. Následne bol korunovaný za vládcu.

Po návrate k jednote sa Egypt stal mocnou a bohatou ríšou. Faraónovia tejto dynastie, ako napríklad Thutmose III., Amenhotep III. a Tutanchamon, rozširovali hranice Egypta cez úspešné vojenské operácie. Boli ale známi aj svojimi obchodnými vzťahmi s inými národmi, ako napríklad s Asýriou a Babylónom. V tomto období bola vybudovala slávna Thébska hrobka a mnoho z najznámejších egyptských pamiatok, ako je napríklad chrám v Karnaku, píše Wikipedia.org.

Osobitný význam má aj Amarnský obdobie, ktoré sa odohralo počas vlády faraóna Amenhotepa IV. (neskôr známeho ako Achnaton). Achnaton sa pokúsil zaviesť monoteizmus a posunúť dôležitosť náboženstva z tradičných božstiev ako Amon a Rá na jedného boha Atona. To viedlo k dramatickým zmenám v egyptskom náboženstve a spoločnosti, uvádza Wikipedia.org.

Napriek svojmu významu sa Thébska dynastia postupne oslabovala. Následníci Tutanchamona čelili vnútorným konfliktom a politickým neistotám. Vláda tejto dynastie sa skončila, keď faraón Haremheb prevzal vládu a založil devätnástu dynastiu.

Thébska dynastia zanechala hlboké dedičstvo v egyptskom dejinách. Jej vplyv na politiku, vojenskosť a umenie je neodškriepiteľný. Bola to obdobie, kedy sa Egypt stal veľmocou a kultúrnym centrom starovekého sveta. Jej faraóni boli známi svojou schopnosťou vládnuť a ich vláda priniesla prosperitu a stabilitu pre Egypt.

V politickom zmysle Thébska dynastia posilnila úlohu faraóna ako absolútneho vládcu. Faraón mal absolútnu moc a jeho rozhodnutia boli konečné. Boli tiež stále viac identifikovaní ako božstvo a ich kult bol rozšírený po celej ríši. Administratívny systém sa zdokonalil a centralizoval, čo prispelo k efektívnej správe krajiny.

Vojenské výpravy faraónov z Thébskej dynastie zabezpečili Egyptu rozsiahly územný zisk. Ich armády dosiahli úspechy na bojisku a rozšírili hranice Egypta až po Palestínu a Núbiu. Vo vojne boli použité nové taktiky a zbrane, ako napríklad vozy s rohatými kolesami a luky s pevnými strelami.

V oblasti kultúry a umenia Thébska dynastia tiež dosiahla významný pokrok. Stavitelia a umelci budovali impozantné chrámy, paláce a hrobky. Ich architektúra je považovaná za vrcholné dielo starovekej Egypta. V mnohých hrobkách a chrámoch sa nachádzajú dôležité umelecké diela, ako sú hieroglyfické nápisy, sochy a fresky, ktoré nám poskytujú cenné informácie o ich kultúre a náboženstve.

Avšak počas posledných rokov Thébskej dynastie sa objavili vnútorné konflikty a politická nestabilita. To oslabilo moc dynastie a jej konečným koncom bol prevzatie moci faraónom Haremhebom a založenie devätnástej dynastie.

Celkovo vzaté, Thébska dynastia bola zlomovým obdobím v histórii Egypta. Jej faraóni dosiahli politickú, vojenskú a kultúrnu dominanciu. Ich vplyv na egyptskú spoločnosť a dedičstvo je dôkazom ich výnimočnosti a trvalého významu v dejinách starovekého Egypta.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť