Zvuk slnka
Vesmír

Vydáva Slnko nejaký zvuk? Vypočujte si, ako znie naša hviezda!

Vedecký tím z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) spolupracujúcej s NASA sleduje dynamický pohyb atmosféry Slnka už viac ako 20 rokov. Vďaka ich údajom, si môžeme vypočuť pohyb Slnka – všetky jeho vlny, slučky a erupcie – vlastnými ušami. Tento zvuk pomáha vedcom študovať javy, ktoré nie sú viditeľné voľným okom.

Alex Young, zástupca riaditeľa pre vedu v divízii Heliophysickej vedy v Goddardovom vesmírnom letovom centre NASA v Greenbelt, Maryland, uviedol:

„Vlny cestujú a odrážajú sa vo vnútri Slnka a ak by vaše oči boli dostatočne citlivé, mohli by to vidieť.“

Slnko nie je tiché. Nízky, pulzujúci hukot srdcového tepu našej hviezdy umožňuje vedcom nahliadnuť dovnútra, odhaľujúc obrovské rieky solárneho materiálu, ktoré sa pred ich očami – alebo skôr ušami – pohybujú.

V prázdnote vesmíru by malo byť ticho. Vo vesmíre sú vo všeobecnosti atómy zvuku od seba príliš ďaleko na to, aby sa šíril zvuk, ktorý môžeme počuť. To však neznamená, že nemožno odvodiť žiadny zvuk. Ak prevedieme frekvencie plazmových vĺn na zvuk, môžeme počuť ich strašidelné výkriky a výkriky. Tento záznam nižšie obsahuje nízkofrekvenčné zvuky Slnka. Pre najlepší zážitok z počúvania sa odporúča použiť slúchadlá. Produkcia tohto príbehu prebehla v Goddardovom vesmírnom letovom centre NASA pod vedením Katie Atkinsonovej a Michealy Sosby.

Údaje získané zo SOHO, sonifikované Stanfordovým experimentálnym fyzikálnym laboratóriom, zachytávajú prirodzené vibrácie Slnka a poskytujú vedcom konkrétne znázornenie jeho dynamického pohybu.

„Nemáme priamočiare spôsoby, ako sa pozrieť do vnútra Slnka. Nemáme mikroskop, aby sme sa mohli pozrieť dovnútra,“ povedal Young. „Využívanie vibrácií hviezdy alebo Slnka nám umožňuje vidieť dovnútra.“

Tieto solárne zvuky boli vygenerované z 40-dňových dát Michelsonovho Dopplerovho zobrazovača (MDI) zo SOHO a spracoval ich A. Kosovichev.

Tieto vibrácie umožňujú vedcom študovať rad komplexných pohybov vnútri Slnka, od solárnych zábleskov po koronálne hmotnostné výrony.

„Môžeme vidieť obrovské rieky solárneho materiálu, ktoré sa pohybujú. Konečne začíname rozumieť vrstvám Slnka a jeho zložitosti,“ povedal Young. „Tento jednoduchý zvuk nám poskytuje nástroj na preskúmanie hviezdy. Myslím, že je to celkom úžasná vec.“

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť