Nezaradené

Dokážu geografické faktory ovplyvniť vašu osobnosť?

Podľa novej štúdie psychológov z Virginskej univerzity, introverti a extroverti hľadajú pre svoje dovolenky odlišné krajiny, a dokonca môžu preferovať odlišné okolité prostredie pri výbere svojho domova.

V sérii štúdií, psychológ z Virginskej univerzity Shigehiro Oishi a jeho kolegovia Thomas Talhelm a Minha Lee zistili, že extroverti uprednostňujú pláž pred horami, zatiaľ čo introverti preferujú hory než pláž.

Oishi navrhol štúdiu v súlade s hypotézou, že ľudia si aktívne vyberajú určité prostredie, aby naplnili svoje osobné hodnoty a túžby. Štúdia zahŕňala tri experimenty, na ktoré sa teraz zameriame.

Je známe, že extroverti si užívajú vzrušujúce situácie, zatiaľ čo introverti sú priťahovaní k tichšiemu a pokojnejšiemu prostrediu. Výskum zistil, že extroverti majú výraznejšiu potrebu pre „pridruženie“. Pridruženie znamená byť a hovoriť s inými ľuďmi. Extroverti si tiež užívajú pozornosť od ostatných a ich zabávanie. Introverti tieto veci nevyžadujú nato, aby sa cítili naplnenými.

Hypotéza
„Tvrdíme, že pláže v porovnaní s horami sú zvyčajne hlučnejšie, nachádza sa tam viac ľudí, ktorých môžete pozorovať, hovoriť s nimi a tráviť s nimi čas,“ píšu výskumníci. „Na rozdiel od hôr, ktoré ponúkajú mnoho zákutí, ktoré uľahčujú izoláciu.“ Oishi teda predpokladal, že extroverti by sa mali cítiť pohodlnejšie a šťastnejšie v otvorenom priestore, zatiaľ čo introvertom je pravdepodobne lepšie na odľahlých miestach.

Štúdia

Prvý experiment
Oishi a jeho kolegovia požiadali 921 vysokoškolákov, aby ohodnotili svoju osobnosť pomocou štandardného dotazníka. Študentom bola potom položená otázka: Dávate prednosť oceánu alebo horám?

Vedci zistili, že tí jedinci, ktorí mali introvertný typ osobnosti favorizovali hory, zatiaľ čo extroverti preferovali pláž.
Tieto zistenia boli ďalej preukázané pri použití vizuálneho testu. Oishi a jeho kolegovia ukázali menšej skupine študentov šesť párov obrázkov oceánu a pláže. Študentov sa opýtali, ktoré miesto by chceli navštíviť. Opäť sa zistilo, že extrovertní jedinci prejavili silnú preferenciu oceánu.

Vysvetlenie zistenej štúdie
Zdá sa, že lesné či horské prostredie ponúka menej príležitostí pre pridružovanie, zatiaľ čo otvorené priestranstvá ako je pláž dáva extrovertom možnosť podieľať sa na pričleňovaní. Hory sú ideálne pre samotu a sebapozorovanie, zatiaľ čo pláž môže byť hlučná a zaľudnená, čo ju robí ideálnou pre párty a rozhovory.

img: now.howstuffworks.com

Druhý experiment
V ďalšom experimente vedci analyzovali databázu s prieskumami osobnosti 613 000 ľudí zo Spojených štátov. Vedci tak urobili z dôvodu zistenia, či geografia štátu mala nejaký vzťah s tendenciou ľudí k introvertnosti alebo extrovertnosti. Zistili, že ľudia, ktorí majú bydlisko v rovinatých štátoch boli viac extrovertní ako obyvatelia horských oblastí v Spojených štátoch.
Bolo však stále nejasné, či život v horách spravil ľudí viac introvertnými, alebo či sa introvertní ľudia rozhodli udomácniť sa v horách. Na zistenie odpovedi vedci vykonali ešte jeden pokus.

Tretí experiment
Vedci poslali skupiny študentov na otvorené rovinaté priestranstvá a odľahlé zalesnené plochy. Potom analyzovali extrovertnosť a úrovne šťastia účastníkov.
Vedci zistili, že introverti bolo viac vystresovaní na otvorených priestoroch a pohodlnejšie sa cítili uprostred stromov.

Záver
Keď si najbližšie budete plánovať dovolenku, možno budete chcieť zvážiť svoj osobnostný typ; introvert alebo extrovert. Týmto spôsobom sa môžete uistiť, že krajina, v ktorej sa rozhodnete dovolenkovať vyhovuje vašim potrebám a poskytuje vám maximálne pohodlie.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť